Narodne poslovice i misli mudrih ljudi o budalama

Ludost, gospodine, obilazi oko sveta kao sunce – ona sja svuda. – Viljem Šekspir

Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan samim sobom. – Napoleon

Budala ima mnogo. Konkurencija je ogromna. Ako neka budala posustane i ućuti, na njeno mesto stupa nova. – Matija Bećković

Ko nema u glavi, misli da ima više nego svi drugi. – Dositej Obradović

Nije najveća budala onaj koji ne umije da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. – Ivo Andrić

Ko ne voli vino, žene, pesmu – ostaje budala čitavog života. – Martin Luter

Budale su s očima slijepe koje vide, a zaludu vide. – Petar Petrović Njegoš

Mladi misle da su stari budale, a stari znaju da su mladi budale. – Agata Kristi

Narodne poslovice o budalama

Za budalu nema leka. – Japanska poslovica

Ko je budala u Rimu, taj je i u Budimu. –  Narodna poslovica

Ima pet znakova po kojima se poznaje budala: lako se razljuti, daje  poklone  onima koji ih ne zaslužuju, trudi se oko nevažnih stvari, ne razlikuje prijatelje od neprijatelja i otkriva svoje i tuđe tajne. – Jevrejska poslovica

Budala je onaj koji misli da drugi ne misle. – Portugalska poslovica

Da budala zna da je budala, dve pameti bi imala. – Narodna poslovica

Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu, a budala nauči jednu stvar, a veruje da ih zna deset. – Kineska poslovica

Jedna budala baci kamen u bunar, tri stotine pametnih ne može ga izvadeti. – Narodna poslovica

Budala budalu i u dubokoj noći nađe. – Turkmenska poslovica

Ako hoćeš da upoznaš sve ludosti budale, samo počni da ga hvališ. – Nemačka poslovica

Pečurke i budale ne moraš da seješ, same niču. – Narodne poslovice

Budala je vidljiv i na veselju i na sahrani – Kurdska poslovica

Male budale upravljaju se prema velikim budalama – Nemačka poslovica